Alergia - portal alergologiczny APSIK - newsy, recenzje, zapowiedzi, poradniki. alergia

alergia

porady i sposoby leczenia

 
Dzisiaj jest 16.06.2019


Jesteśmy przyjacielem
Instytutu Matki i Dziecka
w Warszawie


Współpracujemy z Kliniką Chorób Infekcyjnych i Alergologii CSK WIM.


 
Wyszukaj w serwisie: 

Apsik na tropie

Dobro pacjenta w centrum uwagi

Integracja polskiego środowiska medycznego, szerzenie wiedzy i rozwój edukacji z zakresu medycyny, badań klinicznych, profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia, kształcenie kadr medycznych oraz propagowanie zasad etyki zawodowej to cele nowopowstałej Fundacji Pro Medicina Erudita.

W ostatnich dziesięcioleciach obserwujemy dynamiczny, a w niektórych dziedzinach wręcz przełomowy rozwój medycyny i farmacji. Dzięki temu postępowi ludzkość uporała się z wieloma chorobami, których rozpoznanie jeszcze nie tak dawno równało się wyrokowi śmierci dla milionów ludzi na świecie. Wspomnieć tu można chociażby o tak powszechnej cukrzycy, która nie jest chorobą śmiertelną dopiero od niespełna 75 lat. Medycyna potrafi już uporać się z wieloma schorzeniami, ale walka o życie i zdrowie pacjenta wciąż trwa. Cały czas poszukuje się skutecznej terapii na wiele obecnie jeszcze nieuleczalnych chorób, jak na przykład choroby nowotworowe, AIDS, czy schizofrenia. Wiele zaś chorób, które w chwili obecnej potrafimy leczyć, czeka na ulepszenie terapii tak, aby pacjent nie odczuwał w sposób drastyczny skutków ubocznych terapii, która pomimo, że ratuje życie, to jednak wyłącza pacjenta całkowicie lub na bardzo długo z życia zawodowego, społecznego czy rodzinnego. Pacjenci chcą być leczeni nie tylko skutecznie, ale też bezpiecznie i z uwzględnieniem ich potrzeb, związanych z zachowaniem jakości życia. Dlatego wspieranie nauki, jaką jest medycyna, przynosi korzyści w postaci zdrowszego społeczeństwa. Rozwój medycyny odbywa się dzięki międzynarodowej współpracy środowisk medycznych. Wymiana myśli naukowej, dzielenie się doświadczeniem na kongresach międzynarodowych są kluczowe dla rozwoju medycyny. Dlatego tak ważne jest utrzymywanie międzynarodowych standardów w innowacyjnych badaniach klinicznych. Polska jest w przededniu wstąpienia do Unii Europejskiej, w przededniu integracji różnych dziedzin gospodarki i życia społecznego oraz nauki, w celu lepszego wykorzystania pojawiających się możliwości rozwoju. Proces ten nastąpi również w medycynie. Dlatego powstaje Fundacja Pro Medicina Erudita, która nawiązując do dobrze ukorzenionych tradycji dążenia do doskonałości w medycynie znanej od czasów Hipokratesa, chce wspierać działalność, związaną z rozwojem nauki oraz międzynarodowej integracji środowiska medycznego, aby w konsekwencji dobrze służyć pacjentowi.

Oto główne cele zapisane w statucie Fundacji:
(1) integracja polskiego środowiska medycznego ze środowiskami medycznymi państw należących do Unii Europejskiej, (2) szerzenie wiedzy i rozwój edukacji z zakresu medycyny i badań klinicznych, profilaktyki zdrowotnej i ochrony zdrowia, (3) rozwój nauki w dziedzinie medycyny, (4) doskonalenie opieki medycznej, kształcenia kadr medycznych, systemów opieki zdrowotnej, szerzenie norm etycznych oraz zasad postępowania przy prowadzeniu badań klinicznych, doskonalenie opracowywania nowych metod leczenia i wprowadzania nowych produktów leczniczych.

Fundacja Pro Medicina Erudita chce być partnerem w rozwoju młodych polskich naukowców. W tym celu Fundacja nawiązała bliską współpracę z Wiedeńską Szkołą Badań Klinicznych (Vienna School of Clinical Research - VSCR). „VSCR jest inicjatywą, która w praktyce stosuje koncept rozszerzenia Unii Europejskiej na wschód na długo przed jego urzeczywistnieniem na płaszczyźnie politycznej. Kooperatywny koncept VSCR obejmuje wraz z miastem Wiedeń, firmą Eli Lilly oraz 12 renomowanymi międzynarodowymi uniwersytetami konglomerat, który zapewnia analizę wszystkich odpowiednich aspektów oraz branie pod uwagę maksymalizację korzyści dla końcowego użytkownika - pacjenta" - mówi Prof. Heinrich Klech, wiceprezes VSCR. VSCR jest podyplomową instytucją edukacyjną, której celem jest przekazywanie lekarzom, w szczególności pochodzącym z Europy Środkowej i Wschodniej, zaawansowanej wiedzy i praktyki z zakresu badań klinicznych. Prawną podstawę tej instytucji stanowi stowarzyszenie, które powstało w 2000 roku na zasadach prawa austriackiego. VSCR znalazło dwóch ważnych partnerów - władze miejskie Wiednia oraz firmę Lilly. Z jednej strony zabezpieczają oni gospodarczo funkcjonowanie szkoły w pierwszych latach, z drugiej strony stanowią właściwe wsparcie przy przyciąganiu kolejnych sponsorów i podmiotów wspierających. Tematycznie szkoła bazuje na współpracy z wieloma renomowanymi medycznymi uniwersytetami międzynarodowymi: Universytet Medyczny w Wiedniu, Uniwersytet Medyczny im. Karola w Pradze Czeskiej, Akademia Medyczna w Gdańsku, Uniwersytet Medyczny w Zagrzebiu, Uniwersytet Medyczny Cape Town, Uniwersytet Medyczny w Ankarze, Uniwersytet Tufts w Bostonie. Partnerstwo to zapewnia wysoki standard oferowanych szkoleń, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Rada naukowa VSCR składa się z przedstawicieli tychże uniwersytetów, jak i innych wiodących ekspertów z konkretnych dziedzin medycyny. Prowadzenie szkoleń z zakresu prawidłowego, a więc bezpiecznego dla pacjenta przeprowadzania badań klinicznych ma szczególne znaczenie. Po pierwsze ma bardzo ważny aspekt praktyczny, ponieważ zagadnienie to nie jest w chwili obecnej dogłębnie przedstawiane w programie studiów medycznych. Po drugie badania kliniczne są w zasadzie jedyną możliwością potwierdzenia skuteczności nowych terapii, jako, że postęp wiedzy medycznej jest możliwy dzięki tzw. "medycynie opartej na faktach", a więc udokumentowanej skuteczności stwierdzonej u pacjentów z danym schorzeniem. Stąd niezwykle istotne jest, aby badacz, biorący udział w polskim czy międzynarodowym badaniu posiadał wysokie kwalifikacje i wiedzę z zakresu nie tylko odpowiedniej dziedziny medycyny, ale też etyki, aspektów prawnych i standardów międzynarodowych prowadzenia badań klinicznych. Tylko takie przygotowanie i wiedza zapewnia bezpieczeństwo pacjentowi, biorącemu udział w badaniu, oraz umożliwia pracę w zespole, który może opublikować wyniki o ważnym znaczeniu dla chorych, czekających na dostęp do leczenia, ratującego ich życie i zdrowie. Na chwilę obecną, zarówno w Europie, jak i na świecie nie istnieją ponadregionalne wytyczne, co do kształcenia tzw. lekarzy-badaczy, a oferta programów szkoleniowych i edukacyjnych jest bardzo ograniczona. Chcąc przynajmniej częściowo wypełnić tę lukę, VSCR określiła swoje cele jako przede wszystkim:

1. Ustanowienie całościowego programu kształcenia badaczy klinicznych i pozostałego personelu, który bierze udział w badaniach klinicznych; 2. Międzynarodowe uznanie takiego programu na płaszczyźnie uniwersyteckiej i urzędowej; 3. Wspieranie badaczy klinicznych z Europy Środkowej i Wschodniej, Środkowego Wschodu oraz Afryki poprzez stypendia, by również te regiony otworzyć dla badań klinicznych i działać w kierunku ustanowienia tam międzynarodowych standardów.

Fundacja Pro Medicina Erudita zamierza korzystać z dotychczasowych doświadczeń Wiedeńskiej Szkoły Badań Klinicznych. Program szkoleń, który rozpoczął się już w połowie października br. w Polsce, opiera w dużej mierze na standardach, utworzonych przez VSCR. Przedstawiciele Fundacji są przekonani, że doświadczenia austriackich kolegów pomogą zbudować efektywny i długotrwały program kształcenia dla polskich lekarzy w dziedzinie badań klinicznych. „Mamy jako kraj spore zasługi w badaniach klinicznych. Niektóre prace polskich lekarzy zdobyły międzynarodowy rozgłos i uznanie. Chcemy z jednej strony kontynuować nasze dotychczasowe osiągnięcia, a z drugiej otworzyć się na nowe europejskie możliwości. Chcemy, aby polscy lekarze mogli konkurować ze swoimi europejskimi kolegami już w niedalekiej przyszłości i ten cel właśnie określiłbym jako misję naszej Fundacji." - mówi prof. Zbigniew Gaciong, Prezes Fundacji Pro Medicina Erudita. Przedstawiciele Fundacji są przekonani, że lepsze standardy badań klinicznych oraz zwiększenie ich ilości znacząco przyczyni się do rozwoju nowych form terapii oraz zapewni szybszy dostęp polskim pacjentom do innowacyjnego leczenia.

źródo: esculap.pl

strona główna - alergia - alergeny - choroby alergiczne - porady
komunikaty o pyleniu roślin - nowy użytkownik - polityka prywatności
polityka reklamowa - kontakt z redakcją - praca w serwisie Wykonanie - IMPACT MEDIA - multimedia, strony internetowe, prezentacje multimedialne, serwisy internetowe, corporate identity, strony www, CMS.



Ostatnia modyfikacja: 01.03.2012
© Copyright 2000-2005 apsik.pl. All Rights reserved.
 
Nazwa:
Hasło:
Pyłki, którego z podanych drzew zaczynają pylić już w styczniu?
 grab
 leszczyna
 brzoza